dorpsvereniging SINT LAURENS

 

 

AGENDA

 

 

Automatische Externe Defibrillator                    AED

Locaties in Sint Laurens

Dorpshuis Van Cittershoff
Van Cittersstraat 64 (tijdens openingstijden)

 

Woongemeenschap Popkensburg
Kasteelstraat 7 (openbaar toegankelijk 24 uur)

 

Kantine KV ONDO

Sportveld "De Brigge" (tijdens openingstijden kantine)

 

't Hof Welgelegen

Noordweg 402 (openbaar toegankelijk 24 uur)

 

mevr. v.d. Gruiter

St. Laurenslaan 4 (aanbellen)

 

Vereniging AED Sint Laurens

 

volg ons op Facebook

 

Spaar doppen voor KiKa.

U  kunt ze inleveren bij cbs Palmenhof Noordweg 442

Dorpstafel 24 mei en 23 oktober     in het Van Cittershoff

Open Huis Dorpskerk

Gebruik, Huur, Activiteiten

 

Jaarprogramma

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

INSCHRIJVEN VOOR DE MAILING MET AANBIEDINGEN VAN PLAATSELIJKE BEDRIJVEN

 

Lid worden van de Dorpsvereniging kan door storting van € 7,50 per gezin per jaar, op rekening NL59 INGB 0002 692 066 t.n.v. Dorpsvereniging Sint Laurens o.v.v. nieuw lid.

 

 

Stichting Manteling

Organisatie voor mantelzorg en zorgvrijwilligers op Walcheren

 

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (website)

 

 

 

 

AANVRAAG DORPSTAFELBUDGET

Lets Walcheren

lokaal ruilhandelsysteem.

link naar Lets Walcheren

Wilt u zich sportief uitleven? Dat kan in de gymzaal van St. Laurens

Voor inlichtingen klik hier

 

Wilgen knotten

april 2016

naar boven

BUURTHULP SINT LAURENS

tel : 06 - 30794087
e-mail: buurt....@...com

 

informatie

Informationen

information

information

Exposities in

galerie De Osseberg

facebook

Snipperdag bij de molen

Toekomstige woningbouw
bij Sint Laurens

 

 

 

structuurvisie

 

 

 

totaalplan

 

 

 

 

uitbreidingsplan 1e fase

 

Wat gebeurt er in en om  molen De Hoop.

Vind alle informatie

Koersbal in het

Van Cittershoff

Koffieochtend

5 september 2018

Informatiebord bij de molenromp

informatie via QR code

Vrouwen 50+

sporten elke dinsdag

van 8.30 - 9.30 uur.

Gymzaal St. Laurens

Info: 634161 of 636813

BuurtWhapsapp

aanmelden

Het Gemeentehuis

31 mei Jubileum en Open Huis

Molen  

De Hoop

peuterspeelzaal

tips van de politie
zorgstroom

oranjevereniging
dorpsvisie

jeu de boules
koersbal

historie

zorg en welzijn Porthos
dorpswethouder

dorpsmanager

praktijkcentrum
korfbalvereniging

bestemmingsplannen
burgernet

volkstuinvereniging

website Middelburg

Zeeland Veilig

 

 

 

 

 

 

Herinrichting Van Cittersstraat

Als de werkzaamheden aan leidingen en huisaansluitingen afgerond zijn start de herinrichting van de Van Cittersstraat.

eindverslag
 

 

Vervolg werkzaamheden Van Cittersstraat en omgeving

 

 

 

 

      Samen eten? Ja gezellig

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

ook voor de Dorpsvereniging.

 

Klik hier voor ons privacy beleid

 

 

 

 

 

Nationale

Buitenspeeldag op de Warande

woensdag 13 juni 2018

Biblioservicebus St. Laurens

In de oneven weken op dinsdagmorgen

van 8.45 tot 9.45 uur bij cbs Palmenhof

 

Volkstuinvereniging Kweeklust

meer weten? klik hier

 

Middengeleider in de

Wilgenhoekweg

 

 

 

 

 

In mei begint de reconstructie

 

 

Jeu de Boulesprogramma 2018

opgave en informatie

 

 

 

 

 

 

Nieuwbouwplannen

in en om Sint Laurens

 

Facebook

 

Dressuurstal  Nijpjes

nieuwbouwprojecten

RONDOM St. Laurens

 

 

Praktijkcentrum

Het Gemeentehuis

 

 

 

 

Praktijkcentrum Het Gemeentehuis bestaat 10 jaar! Dit willen we graag met u vieren met een open huis op 31 mei en verschillende activiteiten rondom ons jubileum. Kom langs en maak kennis met onze praktijk!

 

 

Middelburg Rozenstad

Bezoek de rozentuin aan de Vlasmarkt

 

 

Door omstandigheden komt er in juni 2018 geen Dorpskrant uit.

Copy voor de Dorpskrant van juni kunt u doorgeven op ..@stlaurens.nl
 

 

 

 

 

 

De berichten komen in de Nieuwsbrief en Facebook

 

De eerstvolgende krant verschijnt in september 2018

NOORDWEG

voor het programma klik hier

   2 juni 2018 10.00 tot 16.00 uur

dorpsvereniging SINT LAURENS